Eko-Fit

Pomagamy firmom w spełnić najnowsze wymagania dotyczące ochrony Środowiska, Współpracujemy z firmami z Radomia i okolic.

Firma Eko-FIT

  • zapewnia pomoc merytoryczną osób kompetentnych w zakresie ochrony środowiska;
  • pomaga w wypełnieniu wniosku o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów(BDO), gdy jest to konieczne;
  • zdejmuje problem wystawiania Kart Przekazania Odpadu przez firmy (według ustawy to wytwórca powinien wystawiać KPO);
  • pomaga w prawidłowym wypełnieniu sprawozdania do marszałka województwa za wytworzone odpady;
  • wstawia pojemniki do gromadzenia odpadów (beczki pojemniki);
  • zapewnia tabliczki oraz nalepki do oznakowywania miejsc gromadzenia odpadów;
  • odbiór odpadów odbywa się przy użyciu profesjonalnego sprzętu – samochody skrzyniowe z windą wykorzystywane do przewozu odpadów.