Odbiór i zagosoparowanie odpadów przemysłowych i niebezpiecznych